Udział Stowarzyszenia Rozruch w Kongresie Ruchów Miejskich.

"Wszyscy jesteśmy mieszkańcami", Kujawsko-Pomorski Kongres Ruchów Miejskich 23.06.2020 roku od godziny 10-tej do 19-tej w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy przy ulicy Garbary w budynku "K".

20200623_Dariusz_Smól
Szymon Ossowski prezes Stowarzyszenia Sieci Obywatelska Watchdog Polska, Michał Kwiatkowski prezes Wrocławskiego Forum Osiedlowego.


20200623
Od lewej Marcin Łowicki (ROzruch), Bernadetta Różańska-Majchrzak (Pełnomocnika Prezydenta Miasta Bydgoszczy do spraw rad osiedli), Jarosław Zyska (ROzruch), Bartosz Szymanski (Radny Miasta Toruń)..

NIW_FIO